top of page
H5 - For People And Ideas.png

HighFive är en framtidsarena. Som offentlig aktör och framtidsarena ser vi det som en självklarhet att bidra till ett samhälle där människor och företag blomstrar inom planetens gränser. Vi driver två inkubatorer – för studenter & för hållbara, skalbara startups; en projekt- och innovationsarena samt en mötesplats.

"Med start 2021 utgår vår affärsplan helt och hållet från vår hållbarhetsstrategi och ramverken för planetära gränser men innefattar även viktiga byggstenar så som innovation, digitalisering och globalisering. För att leva som vi lär är måste vi själva ha förståelse för vårt klimatavtryck och hur vi kan påverka det i positiv riktning."

HighFive - miljöbild 1.jpg

INSIKT

Vårt första klimatbokslut har tydliggjort att vi behöver få en bild av vår totala klimatpåverkan. Vår främsta insikt ligger i hur vår indirekta påverkan kan minska såväl vår som våra kunders totala klimatpåverkan.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page