top of page
hms.png

HMS Networks levererar lösningar för industriell datakommunikation och industriell IoT. HMS bidrar till en uppkopplad värld när det gäller att få industriella maskiner och system att kommunicera. Våra lösningar har gjort det enkelt för kunder över hela världen att koppla upp miljontals industriella produkter.

"Vår övergripande målsättning är att vara klimatpositiva redan 2025. Att vara klimatpositiv innebär att man kompenserar för mer än 100 % av sina utsläpp, för oss är det viktigt att försöka hjälpa miljön tillbaka i rätt riktning."

HMS bild 2019

2020

Under året fortsatte arbetet att kartlägga HMS utsläpp i värdekedjan.

 

Livscykelanalyser initierades för tre prioriterade produkter och en utökad kartläggning av emissionsutsläpp gjordes för inköpt material

bottom of page