Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter cirka 800 miljoner kronor och har runt 130 anställda. Fastigheterna, som består av snart 11 000 lägenheter och lokaler, värderas till cirka 11 miljarder kronor. HFAB lägger stor vikt vid att arbeta för en minskning av energianvändning och klimatpåverkan.

 

"2019 var HFAB:s totala energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel nere på 99,1 kWh/m2 A-temp, en minskning med 34 procent sedan 2001. HFAB:s energimål till 2030 är att energianvändningen ska minska till 85 kWh/m2 A-temp år 2030."

 
HFAB_bild_Getinge_stationsgård.jpg

2001

HFAB har sedan 2001 systematiskt arbetat för att minska sin energi- användning och klimatpåverkan.

 

HFABS KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram