top of page
Falkenberg kommun.jpg

Falkenbergs kommun har ett stort samhällsansvar. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor och vi ger service och omsorg till våra 45 000 invånare och vårt näringsliv. Ett av våra övergripande mål är att vara ett föredöme inom hållbarhet.

"Ett årligt klimatbokslut ger oss ett systematiskt och transparent sätt att mäta, följa upp och kommunicera klimatpåverkan från våra verksamheter. Ska vi klara vår gemensamma klimatutmaning är det action och samarbete som gäller."

Falkenberg kommun bild 1.jpg

300 kg

300 kg – så mycket mat med kort utgångsdatum räddade vi under året från att slängas av vår upphandlade matgrossist.

Falkenberg kommunkoncern gör ett samlat klimatbokslut för att på ett enhetligt, systematiskt och transparent sätt kunna mäta, följa upp och kommunicera klimatpåverkan. I kommunkoncernens klimatbokslut ingår Falkenberg Energi, FABO, VIVAB och Falkenbergs kommun. Tillsammans verkar aktörerna för en hållbar utveckling inom den breda samhällsservice och välfärd som de tillsammans ansvarar för.

KLIMATBOKSLUT

FALKENBERGS KOMMUNORGANISATION 2022

FALKENBERG KOMMUN 2021

KOMMUNKONCERNEN 2021

FALKENBERG KOMMUN 2020

KOMMUNKONCERNEN 2020

FALKENBERG KOMMUN 2019

KOMMUNKONCERNEN 2019

bottom of page