top of page
Varberg kommun.png

Varbergs kommun ansvarar för att leverera samhällsservice och välfärd till våra 67 000 kommuninvånare, företag och besökare.
Varje dag utbildar vi elever och ger vård och omsorg till de som behöver. I vårt arbete med att planera framtidens Varberg har vi ett stort ansvar för att Varberg ska växa hållbart.

Detta är vårt första klimatbokslut. Det är långt ifrån fullständigt och vi är i och med detta bokslut i början av en utvecklingsresa. Klimatbokslutet är ett sätt för oss börja mäta och redovisa utvecklingen av vår klimatpåverkan. Förhoppningen är att det ska bli ett verktyg som kan hjälpa oss att identifiera var och vilka åtgärder som behöver prioriteras för att bidra till Parisavtalet och Agenda 2030.

Bild 2 - Lassabackadeponin.jpg

2500 ton CO2

Vi har omvandlat en gammal deponi till ett nytt naturområde! Genom att täcka deponin med massor från projektet Varbergstunneln i stället för att transportera långa sträckor har vi tillsammans med Trafikverket sparat ca 2500 ton CO2.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page