top of page
cyckle europe.png

Cycleurope en familjeägd europeisk cykelkoncern. Med nordisk produktionsbas och utvecklingscentral I Varberg och Vansbro. Med passion för cykelhantverket designar, utvecklar och bygger vi cyklar och elcyklar för våra varumärken  Monark, Crescent, DBS, Kildemoes och Sjösala. 

Vår lokala förankring i Halland & Varberg går tillbaka till början av 1900 - talet.

"En klimatrapport ger oss förutsättningarna att förstå var vår resa börjar.
Och vi får insikt i vad vi kan påverka och vad vi skall fokusera och sätta mål på.
Att göra en officiell rapport, skickar också ett signalvärde till våra medarbetare och partners om att vi tar miljöfrågor på allvar och arbetar för att förbättra oss."

Varför börjar vi med klimatbokslut

 

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt sätt att transportera sig i vardagen. Elcykeln har efter sitt inträde fått fler att välja cykeln framför mindre miljövänliga transportsätt och denna rörelse är något som Cycleurope aktivt jobbar med att främja och skapa förutsättningar för ökad cykling som en aktiv samhällsaktör. Som cykeltillverkare är vårt ansvar att arbeta för att produkten har ett genomarbetat koncept med hållbarhet som fokus. Vi har krav att ansvarsfullt agerande skall vara en integrerad del i hela vår värdekedja. Vi skall göra vad vi kan för att mäta och reducera våra fotspår och minimera vår användning av råvaror och resurser. En klimatrapport ger oss förutsättningarna att förstå var vår resa börjar. Och vi får insikt i vad vi kan påverka och vad vi skall fokusera och sätta mål på.

 

Att göra en officiell rapport, skickar också ett signalvärde till våra medarbetare och partners om att vi tar miljöfrågor på allvar och arbetar för att förbättra oss.

Tabell_scoop_cyclerope.png
Cycleurope_Crescent_D4A6421_310821.jpg

Under 2022 släppte Cycleurope Rapporten ”Så blir Sverige det bästa landet för elcykling”, den presenterades på ett seminarium i Sveriges riksdag i juni 2022.

 

Rapporten avslutas med sju förslag till svenska beslutsfattare i stat, regioner och kommuner, att i sitt arbete med att nå sina mål för bland annat klimat/ miljö, folkhälsa, sysselsättning och ekonomi:

• Låt Europas perspektivskifte inspirera

• Inkludera cykelindustrin i näringspolitiken

• Aktiv mobilitet har större samhällsnytta och bör behandlas därefter

• Anpassa infrastrukturen efter elcyklar och lastcyklar

• Bejaka att elcyklingen kan bli en gamechanger för cykling på landsbygden

• Se cykling som strategisk åtgärd för att öka barns rörlighet

• Satsa på mer forskning om elcykling

 

Hela rapporten går att läsa här 

Eurocycle_019 Produktion.JPG

Under 2022 förbereddes arbete för att styra ca 15000M2 belysning. Det ger oss möjligheten att ha automatisk nedsläckning av lager och övriga ytor. Vilket generar en stor energivinning.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page