LBVA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholms kommuner. Varje dygn produceras cirka 30 000 m3 dricksvatten som distribueras till hushåll och verksamheter. Detta görs med hjälp av 24 vattenverk, 16 avloppsreningsverk, 300 mil ledningsnät och närmare 100 anställda.

 

"Under 2019 har mål för klimatarbetet konkretiserats och resurser avsatts för arbetet. En åtgärdsplan har tagits fram och implementering påbörjats."

 
LBVA bild.jpg

2030

År 2030 ska LBVAs verksamhet vara koldioxidneutral. För att uppnå detta krävs det nytänk inom en vanligtvis traditionell bransch med nya lösningar, höga krav vid upphandlingar och noggrann uppföljning av verksamheten.

 

LBVAS KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram