top of page
LBVA.png

LBVA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholms kommuner. Varje dygn produceras cirka 30 000 m3 dricksvatten som distribueras till hushåll och verksamheter. Detta görs med hjälp av 24 vattenverk, 16 avloppsreningsverk, 300 mil ledningsnät och närmare 130 anställda.

"Klimatbokslutet används för att få en nulägesbild och för att kunna följa trenden inom verksamheten. Resultatet kan då användas för att utföra riktade insatser där det ger störst effekt."

LBVA bild.jpg

2025 & 2030

LBVA antagit som mål att uppnå koldioxidneutralitet inom LBVA:s verksamhet till 2030 samt att enbart förnyelsebara bränslen ska användas vid egna samt inköpta transporter senast 2025.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page