top of page
DELTAGARE 2022

När allt fler företag kartlägger och beräknar sina utsläpp leder det till ökad kontroll, effektivare åtgärdsplaner och godare förutsättningar att nå klimatmålen. Antalet företag som gör Klimatbokslut med EMC har kontinuerligt ökat sedan starten.

Klimatbokslutet visar hur företagen tar ett aktivt klimatansvar genom kunskapsutveckling samt mätning, redovisning och uppföljning av verksamhetens utsläpp. Företagen vittnar dessutom om stärkta affärer och ökad lönsamhet i samband med ett strategiskt och operativt klimatarbete. Genom att delta i Klimatbokslut med EMC åtar sig företagen att:

  • Formulera syftet och mål för klimatarbetet

  • Beräkna och redovisa klimatpåverkan årligen

  • Verka aktivt för en minskande utsläppstrend

bottom of page