top of page
DELTAGARE 2023

Klimatbokslutet visar hur företagen tar ett aktivt klimatansvar genom kunskapsutveckling samt mätning, redovisning och uppföljning av verksamhetens utsläpp. Företagen vittnar dessutom om stärkta affärer och ökad lönsamhet i samband med ett strategiskt och operativt klimatarbete.

 

Genom att delta i Klimatbokslut med EMC åtar sig företagen att:

  • Formulera syftet och mål för klimatarbetet

  • Beräkna och redovisa klimatpåverkan årligen

  • Verka aktivt för en minskande utsläppstrend

Att göra ett Klimatbokslut är en process som pågår från september till färdig publikation maj året därpå.

För 2023 års Klimatbokslut deltar följande företag: 

Boxflow AB, ByggBröderna i Falkenberg, Cycleurope, Derome, Falkenbergs Bostads AB (FABO), Falkenberg Energi, Falkenbergs Kommunorganisation, Falkenbergs Kommunkoncern, Falkenbergs Sparbank, Fortinova, Kommunledningsförvaltningen Halmstads kommun, Halmstads Fastighets AB - HFAB, HMS Networks, Kontorsleverantören i Halland AB, Laholmsbuktens VA, Marks Energi AB, Markteknik, Miljöschakt Väst AB, National Halmstad Performance Polymers AB, Pelly Butikinredningar AB, Peterson & Hansson Byggnads AB, Randek AB, Region Halland, Sparbanken Skaraborg AB, Stiftelsen Världsarvet Grimeton, Södra Hallands Kraft Ekonomisk förening, Varberg Energi, Varbergs Fastighets AB, Varbergs Kommun, Varbergs Sparbank, Varbergsortens Elkraft, Vatten & Miljö i Väst AB, Wm El & Solskydd AB

Dessa företag var med i vår publikation Klimatbokslut 2023:
bottom of page