top of page

Webinar

Som en del av Klimatbokslutets process ingår utbildning, nätverkande och ett digitalt beräkningsverktyg. I årets Klimatbokslut lägger deltagarna för första gången själva in sin data i beräkningsverkyget Our Impacts. 

Här kan du i efterhand se inspelade utbildningsomgångar.

Del 1. Our Impacts - Förstå ditt resultat och hur du lägger in data.

Del 2. Our Impacts - Lägg in din data.

bottom of page