top of page
Varberg sparbank.png

Varbergs Sparbank har ca 140 anställda och verksamheten är lokal. Alla beslut fattas i Varberg - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Sedan 1836 har vi varit med och utvecklat vår stad till att bli en ännu bättre plats att leva och verka i för alla. Hela vår vinst stannar i Varberg. Genom att vara en stark ekonomisk bank kan vi växa med Varberg och ge våra kunder möjligheter att utvecklas.

"Om Parisavtalets mål ska uppnås måste kapital omdirigeras till investeringar som stödjer en hållbar utveckling. Som lokal sparbank är vi beroende av hur vårt lokala samhälle och näringsliv utvecklas. Därför är det viktigt att vi fortsätter utveckla vår roll som möjliggörare av hållbar tillväxt och gör det enkelt för våra kunder att göra hållbara val."

Bild 2 Varbergs sparbank.jpg

VÅRA KLIMATINTIATIV

Kunskap är en grundförutsättning för att bekämpa klimatförändringarna och därför har all vår personal genomgått en grundutbildning om klimatförändringarna under året. För att bidra till att öka kunskapen bland våra kunder utbildar vi sedan hösten 2022 våra kunder inom hållbarhet och ställer frågor om deras hållbarhetspreferenser i investeringsrådgivningen

KLIMATBOKSLUT

bottom of page