top of page
VFAB.png

Varbergs Fastighets AB (VFAB) är kommunens eget fastighetsbolag. Vårt uppdrag är att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun genom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter samt bedriva parkeringsverksamhet.

"Vi som bygg - och fastighetsbolag behöver givetvis ta ansvar för de utsläpp som vi orsakar. Genom att kartlägga och synliggöra våra utsläpp, kan vi sätta de mål och ambitionsnivåer som krävs för att styra mot en minskad klimatpåverkan."

Bild 2 VFAB.jpg

ÅTGÄRDER 2022

Under 2022 har vi upphandlat flertalet byggentreprenader med skarpare hållbarhetskriterier, exempelvis krav på återbruk och minskad klimatpåverkan

bottom of page