top of page
VFAB.png

Varbergs Fastighets AB (VFAB) är kommunens eget fastighetsbolag. Vårt uppdrag är att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun genom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter samt bedriva parkeringsverksamhet.

"Vi som bygg - och fastighetsbolag behöver givetvis ta ansvar för de utsläpp som vi orsakar. Genom att kartlägga och synliggöra våra utsläpp, kan vi sätta de mål och ambitionsnivåer som krävs för att styra mot en minskad klimatpåverkan."

Bild 2 VFAB.jpg

VÄGEN FRAMÅT

Framåt ser vi ett behov av att fortsätta arbetet med kompetenshöjande aktiviteter inom upp ­ handling. För att kunna minska våra utsläpp av växthusgaser behöver vi vara proaktiva och ställa krav på mätbarhet, uppföljning och eventuella gränsvärden redan i ett tidigt skede

bottom of page