Varbergs Fastighets AB (VFAB) är kommunens eget fastighetsbolag. Vårt uppdrag är att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun genom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter samt bedriva parkeringsverksamhet.

 

"Ett av VFAB:s affärsmål är energibesparingar på 20%. Under 2019 har vi effektiviserat vår användning på strax över 5%."

 
VFAB bild 2019

KUNSKAP ÄR EN FÖRUTSÄTTNING

VFAB gör ett årligt klimatbokslut för att öka förståelsen för var i verksamheten som klimatpåverkan sker.

 

VFABS KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram