top of page
Falkenberg Energi.png

För Falkenberg Energi omfattar hållbarhet helheten inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet en vision som vi vill uppnå. Vi ska inte beskriva oss som att vi eller våra produkter är hållbara idag utan att vi bidrar till en hållbar utveckling med våra produkter, tjänster och beteenden.

"Vi ska vara 100 % förnybara i all energi vi säljer och använder själva, utsläppen från våra egna fordon ska vara under 5 ton koldioxid och vi ska trycka undan så mycket som möjligt av våra kunders koldioxidutsläpp."

Falkenberg Energi Bild2.jpg

37 %

Falkenberg Energi minskade utsläppen av klimatgaser med 37 % mellan 2021 och 2022.

Falkenberg kommunkoncern gör ett samlat klimatbokslut för att på ett enhetligt, systematiskt och transparent sätt kunna mäta, följa upp och kommunicera klimatpåverkan. I kommunkoncernens klimatbokslut ingår Falkenberg Energi, FABO, VIVAB och Falkenbergs kommun. Tillsammans verkar aktörerna för en hållbar utveckling inom den breda samhällsservice och välfärd som de tillsammans ansvarar för.

KLIMATBOKSLUT

KOMMUNKONCERN
2022

KOMMUNKONCERN
2021

KOMMUNKONCERN 2020

KOMMUNKONCERN 2019

bottom of page