För Falkenberg Energi omfattar hållbarhet helheten inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet en vision som vi vill uppnå. Vi ska inte beskriva oss som att vi eller våra produkter är hållbara idag utan att vi bidrar till en hållbar utveckling med våra produkter, tjänster och beteenden.

 

"Vi ska vara 100 % förnybara i all energi vi säljer och använder själva, utsläppen från våra egna fordon ska vara under 5 ton koldioxid och vi ska trycka undan så mycket som möjligt av våra kunders koldioxidutsläpp."

 

65%

Vi har minskat våra utsläpp av koldioxid
med 65% sedan 2015.

 

Falkenberg kommunkoncern gör ett samlat klimatbokslut för att på ett enhetligt, systematiskt och transparent sätt kunna mäta, följa upp och kommunicera klimatpåverkan. I kommunkoncernens klimatbokslut ingår Falkenberg Energi, FABO, VIVAB och Falkenbergs kommun. Tillsammans verkar aktörerna för en hållbar utveckling inom den breda samhällsservice och välfärd som de tillsammans ansvarar för.

 

FALKENBERG ENERGIS KLIMATBOKSLUT

FALKENBERGS KOMMUNKONCERN 2019

SAMTLIGA PUBLIKATIONER