top of page
Sparbanken skaraborg (2).png

Sparbanken Skaraborg är en affärsnära sparbank som alltid är tillgängliga och personliga, med kundernas

behov i centrum. Det är självklart för oss och har varit ända sedan starten 1847.

 

Vårt löfte är att skapa värde, att ständigt tänka nytt och se till att människor och kunder utvecklas och växer. 

"Under året har en hållbarhetskoordinator anställts i syfte att driva bankens hållbarhetsarbete tvärfunktionellt för att säkerställa att banken profilerar sig inom hållbarhet och följer med i den omställningen som behöver göras".

2022

"För oss är det viktigt att vara en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och för att finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar har banken under året tagit fram ett grönt ramverk.

Ramverket ger banken möjlighet att emittera gröna obligationer och är ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete".

KLIMATBOKSLUT

bottom of page