Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) är Halmstads bredaste och mest samhällsnyttiga företag och arbetar med produkter och tjänster inom avfall, återvinning, fjärrvärme, fjärrkyla, el och energitjänster med tillhörande infrastruktur. HEM ägs till 100 % av Halmstads kommun har omkring 250 anställda.

 

"Vi levererar 100 % förnyelsebar el och utöver detta spänner vårt klimatarbete över många olika områden. Det gäller framförallt vilka produkter och tjänster vi erbjuder."

 
HEM

1,5 ÅR

Om alla invånare i Halmstad kommun avstod från att köra bil under 1,5 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläpp som HEM bidrog med under 2018.

 

HEMS KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram