top of page
HEM_logga_färg.png

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) är Halmstads bredaste och mest samhällsnyttiga företag och arbetar med produkter och tjänster inom avfall, återvinning, fjärrvärme, fjärrkyla, el och energitjänster med tillhörande infrastruktur. HEM ägs till 100 % av Halmstads kommun har omkring 300 anställda.

"Vi levererar 100 % förnyelsebar el och utöver detta spänner vårt klimatarbete över många olika områden. Det gäller framförallt vilka produkter och tjänster vi erbjuder."

HEM

KVALITETSSÄKRING

Under 2020 startades ett projekt i gång med att återinföra utsorteringen av matavfall från flerfamiljshusen i Halmstad. Det sker genom att hushållen lägger sitt utsorterade matavfall i den gröna påsen och sedan i ett separat kärl för matavfall. På så vis har vi möjlighet att kvalitetssäkra matavfallet innan det går till slurryanläggningen.

bottom of page