Derome logga.png

Deromes verksamheter avser skogs- och träindustri med fem egna sågverk, bygg- och järnhandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, bioenergi, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av lägenheter och lokaler i eget innehav.

 

"Klimatfrågan ligger oss på Derome varmt om hjärtat. Vår verksamhet bygger på trä, som är ett material som binder koldioxid medan det växer. Koldioxiden förblir inbunden i träråvaran så länge som den finns i en produkt. Över sin livscykel är trä således ett koldioxidneutralt material."

 
Derome bild 2019

11 %

Som en följd av ökad andel fossilfritt bränsle har vi under 2019 kunnat sänka våra klimatutsläpp per anställd med 11% jämfört med 2018.

 

DEROMES KLIMATBOKSLUT