top of page
Derome logga.png

Deromes verksamheter avser skogs- och träindustri med fem egna sågverk, bygg- och järnhandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, bioenergi, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av lägenheter och lokaler i eget innehav.

"Klimatfrågan ligger oss på Derome varmt om hjärtat. Vår verksamhet bygger på trä, som är ett material som binder koldioxid medan det växer. Koldioxiden förblir inbunden i träråvaran så länge som den finns i en produkt. Över sin livscykel är trä således ett koldioxidneutralt material."

VI VÄLJER FOSSILFRITT

Att välja fossilfritt bränsle är viktigt för oss. Vi har ett eget åkeri och våra fordon kör alltid för Derome. Vårt mål är att öka mängden fossilfria bränslen till 100 procent. Det minskar vårt klimatavtryck i hela kedjan från skog till färdigt hus.

Derome bild 2019

82 %

Jämfört med föregående år ökar vi andelen fossilfria leveranser med egna fordon till 82 procent på helåret (från 72 procent 2021)

 KLIMATBOKSLUT
bottom of page