top of page
Varberg energi_edited.jpg

Varberg Energi är en energi- och IT-koncern som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. Vi är drygt 115 anställda och omsätter årligen ca 800 miljoner kronor. Företagets verksamhets- grenar är; el, elproduktion, fjärr- värme, gas, energioptimeringstjänster och bredband.

"Många års ihärdigt arbete har gett resultat! Att nå en 100% fossilfri verksamhet till 2021 har varit ett av Varberg Energis stora övergripande mål de senaste åren. 2019 var vi fossilfria till 99,9% och under 2020 genomfördes de sista åtgärderna för att ro målet i hamn."

Varberg_Energi_SOLSIDAN 2.JPG

30 ÅR

När de undvikna utsläppen är lika stora eller större än våra egna direkta och indirekta utsläpp är vi klimatneutrala. Det har vi varit i 30 år.

bottom of page