top of page
Fortinova.png

Fortinovas huvuduppdrag är att erbjuda bostäder och lokaler på några av västra Sveriges mest attraktiva platser att bo, arbeta och leva på. Vi ska bedriva ett företagande där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas och berör alla delar av organisationen. Allt arbete ska utföras med minsta möjliga negativa påverkan på vår omgivning.

"Klimatbokslutet blir ett viktigt verktyg för att kartlägga bolagets klimatpåverkan och vidta rätt åtgärder"

Bild 1.jpg

VI HÖJER RIBBAN

Vi på Fortinova ställer höga krav på vår verksamhet och betraktar tillämpliga lagar, föreskrifter och internationella normer som miniminivåer.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page