top of page
Miljöschackt.png

Miljöschakt utför alla typer av markarbeten och verkar brett inom alla delar av byggsektorn. Det omfattar allt från infrastruktur till markberedning för bostadsutveckling. Sedan starten har hållbarhetsarbetet varit centralt för Miljöschakt. Vi vill aktivt bidra till en mer hållbar framtid och vara en positiv kraft i vårt samhälle för människor och miljö.

"Vi gör ett klimatbokslut för att identifiera och synliggöra våra utsläpp. Så kan vi öka vår medvetenhet om vilka åtgärder vi ska fokusera på för att minska vår klimatpåverkan. Att mäta är första steget. Nu kan vi sätt tydliga mål för verksamheten.

I varje projekt försöker vi prioritera de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta.
Vår klimatbelastning kommer i huvudsak från 2 områden, drivmedel till maskiner och utsläpp från transporter. I nuläget mäter vi klimatpåverkan från våra direkta utsläpp, köpt el, energi och värme samt avfall och indirekta utsläpp Scope 3 som avser leverantörers bränsleanvändning. Där kan och ska vi ställa högre krav på biodrivmedel i stället för fossila drivmedel".

Miljöschakt Bild 1.jpg

UTBILDA PERSONAL

Vi har sedan tidigare investerat i elfordon och kör på HVO. Egen personal har utbildats i Sparsam körning för att minska bränsleåtgång och utsläpp.

KLIMATBOKSLUT
bottom of page