top of page
Marks energi.png

Mark Energi AB bildades 1996 och ägs av Marks kommun. Företaget har 21 anställda och omsätter årligen cirka 100 miljoner kronor. Företaget tillhandahåller fjärrvärme, ånga, el och bredband. Dessutom säljer Mark Energi AB (sedan 2010) all produktion av värme, ånga och el som Bra Miljöval, vilket bolaget är nästan ensamma om i hela Sverige.

"Totalt släppte Marks Energi ut 1466 ton koldioxid enligt årets Klimatbokslut, vilket är lägre än både 2020 och 2019 men något högre än 2018. Förklaringen till att vi inte når ner till 2018 års utsläppssiffror är dels att produktionen varit högre 2021 jämfört med 2018, dels en något högre oljeanvändning än planerat"

Mark Kraftvärme

1756 TON

1756 ton CO2 e släppte Mark Energi ut under 2020. Om Mark Energis kunder hade värmt sina fastigheter med eldrivna värmepumpar så hade klimatpåverkan motsvarat ca 12 000 ton CO2 e. En jämförelse är att kommuninvånarnas bilkörning i Marks kommun orsakar ca 28 000 ton CO2 e per år.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page