top of page
Marks energi.png

Mark Energi AB bildades 1996 och ägs av Marks kommun. Företaget har 21 anställda och omsätter årligen cirka 100 miljoner kronor. Företaget tillhandahåller fjärrvärme, ånga, el och bredband. Dessutom säljer Mark Energi AB (sedan 2010) all produktion av värme, ånga och el som Bra Miljöval, vilket bolaget är nästan ensamma om i hela Sverige.

Våra totala, direkta och indirekta, utsläpp för år 2022 landar på 1710 ton koldioxidekvivalenter. Det är den lägsta siffran sedan 2018, då Marks Energi började redovisa sitt klimatavtryck. Utsläppen är även rekordlåga i förhållande till försåld fjärrvärme, ånga och el.

Mark Kraftvärme

12 %

Totalt har våra direkta och indirekta CO2-utsläpp minskat med 12 % sedan 2018.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page