top of page
Fabo.jpg

Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter samt levererar fastighetsnära service inom Falkenbergs kommun. Fabo arbetar efter hållbarhetsprincipen där hållbar ekonomi, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet skall verka som grund för vår verksamhet. Vi verkar på affärsmässiga grunder för att vara kommunens bostadspolitiska instrument för att säkerställa ett hållbart och socialt boende.

"Det är vårt ansvar att lämna denna värld vidare i ett bättre skick än vi tog vid. Vi på Fabo vill, dels som allmännytta men även som den största aktören på Falkenbergs bostadsmarknad, ta det ansvar som förväntas och som kommer förväntas av oss."

Image by Brandon Griggs

31 %

Solelproduktionen ökade med 31% under året.

Falkenberg kommunkoncern gör ett samlat klimatbokslut för att på ett enhetligt, systematiskt och transparent sätt kunna mäta, följa upp och kommunicera klimatpåverkan. I kommunkoncernens klimatbokslut ingår Falkenberg Energi, FABO, VIVAB och Falkenbergs kommun. Tillsammans verkar aktörerna för en hållbar utveckling inom den breda samhällsservice och välfärd som de tillsammans ansvarar för.

KLIMATBOKSLUT

KOMMUNKONCERN 2022

KOMMUNKONCERN 2021

KOMMUNKONCERN 2020

KOMMUNKONCERN 2019

bottom of page