top of page
Pettersson och Hansson.png

Vår drivkraft är att aktivt och hållbart medverka till att utveckla platsen där vi själva lever, arbetar och bor. Byggnader är långlivade produkter och det vi bygger in idag behöver vi sannolikt inte ta hand om som avfall förrän om närmare 100 år.
Då är det viktigt att det har gjorts på ett hållbart sätt med cirkulära ambitioner redan idag.

"För oss blir klimatbokslutet en del av det ständiga förbättringsarbetet och under året kommer vi att jobba med formulerade företagsstrategiska mål utifrån rapporten.
Mål för 2023 har formulerats med syfte att minska vår enskilt största utsläppspost – utsläpp från företagsägda fordon."

Peterson&Hansson_strandlida_exterior_1.jpg

35% mer än vi själva förbrukar

"Under året har stort fokus lagts på att minska den påfrestning av effektbristen i vårt elnät som vi annars bidrar med.

Bland annat har en anläggning med kapacitet för drygt 35.500 kWh/år installerats på vårt lokala kontor i Laholm."

KLIMATBOKSLUT

bottom of page