top of page
Varbergsortens elkraft.png

Varbergsortens Elkraft är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, som uppgår till ca 2 800 st. De levererar el med hög leveranssäkerhet och god service till konkurrenskraftiga priser. All el levereras från förnybara energikällor.

"Vi påbörjade arbetet med klimatbokslut år 2020 i syfte att lära oss mer samt kunna följa upp vår miljöpåverkan. Vi ser flera viktiga intressenter i detta arbete, dels vår egen personal och våra ägare, dels våra kunder och samarbetspartners, samt inte minst kommande generationers elkunder."

Laddstolpe.jpg

"Att minska utsläppen där de är som störst är en svår nöt att knäcka. Men även små skillnader i rätt riktning är viktiga.

Att minska antalet leveranser av material och fortsätta ställa krav på våra samarbetspartners är mål vi kommer jobba med under 2023."

KLIMATBOKSLUT
bottom of page