Varbergsortens elkraft.png

Varbergsortens Elkraft är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, som uppgår till ca 2 800 st. De levererar el med hög leveranssäkerhet och god service till konkurrenskraftiga priser. All el levereras från förnybara energikällor.

 

KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram