top of page
Varbergsortens elkraft.png

Varbergsortens Elkraft är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, som uppgår till ca 2 800 st. De levererar el med hög leveranssäkerhet och god service till konkurrenskraftiga priser. All el levereras från förnybara energikällor.

"Vi påbörjade arbetet med klimatbokslut år 2020 i syfte att lära oss mer samt kunna följa upp vår miljöpåverkan. Vi ser flera viktiga intressenter i detta arbete, dels vår egen personal och våra ägare, dels våra kunder och samarbetspartners, samt inte minst kommande generationers elkunder."

Laddstolpe.jpg

100%

Alla våra kunder erhåller 100% förnybar el.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page