top of page
Halmstad kommun.png

Halmstads kommuns uppdrag är att vara en samhälls-, välfärdstjänstoch demokratiaktör. Kommunens utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Invånarantalet växer och 2022 har Halmstad drygt 105 000 invånare och kommunorganisationen har 9000 årsanställda.

Kommunen är en stor organisation vars verksamhet ger både direkta och indirekta klimatavtryck. Klimatbokslutet ska i första hand bidra till att identifiera kommunorganisationens egna utsläpp och hitta potentialen för att minska dem.

Solceller Kattegattsgymnasiet.JPG

1 328 000 kWh

"1 328 000 kWh solenergi producerades på kommunala tak"

KLIMATBOKSLUT
bottom of page