top of page
Halmstad kommun.png

Halmstads kommuns uppdrag handlar om skola, omsorg, socialtjänst, räddningstjänst, kultur, naturvård, näringslivsfrämjande, samverkan med civilsamhället och samhällsbyggnad. Kommunen är arbetsgivare till närmare 8 000 medarbetare och är även en stor fastighetsägare. Invånarantalet växer och 2021 hade Halmstad 104 500 invånare.

Kommunen är en stor organisation vars verksamhet ger både direkta och indirekta klimatavtryck. Klimatbokslutet ska i första hand bidra till att identifiera kommunorganisationens egna utsläpp och hitta potentialen för att minska dem.

Bild 1.jpg

71%

71% av svenska råvaror i de kommunala måltiderna

KLIMATBOKSLUT

bottom of page