top of page
etikhus.png

Hållbara hus där människor älskar att bo. Hus som passar in i sin omgivning, som tar vara på det ursprungliga och samtidigt tillför ett nytt historiskt lager i kulturmiljön. Det är Etikhus. Etikhus bygger arkitektritade hus, villor, parhus, flerbostadshus och utvecklar helt nya bostadsområde, allt som en trygg husbyggare ska erbjuda.

SYFTE OCH MÅL

Redan sedan starten 1997 har vår filosofi varit att bygga hus och bostäder på ett sätt som vi nu kan sammanfatta i våra kärnvärden: kvalitet, kompetens och hållbarhet. Vi vill bidra till en bättre framtid, inte bara för de som bor i de hus vi bygger. Framtidens boende måste också vara hållbart. Etikhus ska bedriva ett konkret och effektivt hållbarhetsarbete, baserat på de av FN identifierade tre grundstenarna: ekonomi, miljö/ ekologi och socialt ansvarstagande.

Etikhus bild 2019

11,3%

Vi har ökat både vår omsättning och antal anställda under 2021 samtidigt har vår klimatbelastning per anställd minskat med 11,3% jämfört med 2020.

“Vi inom byggsektorn ska vara ett föredöme i arbetet med att minska miljöpåverkan.Etikhus ska i alla sammanhang betraktas som en respekterad samhällsbyggare och samhällsmedborgare.”

Bild.jpg

ÅTGÄRDER 2021

Förutom att optimera vår egen verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv vänder vi också blicken mot våra kunder och hur de kommer att kunna leva hållbart i sitt framtida boende.

Under året har vi utmanat oss själva och undersökt hur vi kan ta våra olika projekt till nästa nivå.

I Fyrstrandsbyn ställdes krav på hållbar hantering av bland annat dagvatten vilket inspirerat oss till att inkludera dagvattentankar på varje enskild fastighet. Det gör det enkelt att samla upp regnvatten. Tankarna fördröjer vattenflödet vid kraftig nederbörd och vattnet kan också användas till odlingar. Vi har också valt sedumtak på delar av byggnaderna för just dagvatten och fördröjningseffekten.


Även området Stenen i Tvååker har vuxit fram med omsorg om detaljerna. Här har vi valt att inkludera solceller på samtliga bostäder för att inspirera till ett hållbart liv även efter inflytt.


Bostadsprojektet Tärnan blir Varbergs första bostadsprojekt som uppförs med en stomme av KL-trä som dessutom levereras lokalt av Södra i Värö vilken i sin tur får sin råvara ifrån


Vi bygger arkitektritade hus där människor älskar att bo. Hus som passar in i sin omgivning, som tar vara på det ursprungliga och samtidigt tillför ett nytt historiskt lager i kulturmiljön. Det är Etikhus.


Etikhus bygger arkitektritade hus, villor, parhus, flerbostadshus och utvecklar helt nya bostadsområden, allt som en trygg husbyggare ska erbjuda. Etikhus AB Syfte och mål Redan sedan starten 1997 har vår filosofi varit att bygga hus och bostäder på ett sätt som vi nu kan sammanfatta i våra kärnvärden: kvalitet, kompetens och hållbarhet. Vi vill bidra till en bättre framtid, inte bara för de som bor i de hus vi bygger. Framtidens boende måste också vara hållbart. Etikhus ska bedriva ett konkret och effektivt hållbarhetsarbete, baserat på de av FN identifierade tre grundstenarna: ekonomi, miljö/ ekologi och socialt ansvarstagande. närområdet.


I LCA-analysen, som är beräknad på de bärande stomdelarna, där KL-trä ersätter normal betong visas en potentiell halvering av klimatpåverkan vilket motsvarar ungefär 1600 ton CO2-ekvivalenter.

Vår klimatpåverkan ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det är våra transporter som bidrar med påverkan i Scoop 1 och 2. Samtidigt har vi ökat både vår omsättning och antal anställda under 2021 och vårt klimatutsläpp per anställd har därför minskat med 11,3 % jämfört med 2020.

ETIKHUS KLIMATBOKSLUT

bottom of page