etikhus.png

Hållbara hus där människor älskar att bo. Hus som passar in i sin omgivning, som tar vara på det ursprungliga och samtidigt tillför ett nytt historiskt lager i kulturmiljön. Det är Etikhus. Etikhus bygger arkitektritade hus, villor, parhus, flerbostadshus och utvecklar helt nya bostadsområde, allt som en trygg husbyggare ska erbjuda.

 

“Vi inom byggsektorn ska vara ett föredöme i arbetet med att minska miljöpåverkan.Etikhus ska i alla sammanhang betraktas som en respekterad samhällsbyggare och samhällsmedborgare.”

 
Etikhus bild 2019

15,7 TON

Utsläppen i scope 1 och 2 uppgår nu till 15,7 ton CO2e vilket är en minskning med ca 40 ton, eller 70%, sedan starten för 5 år sedan.

 

ETIKHUS KLIMATBOKSLUT