top of page
AJ produkter.png

AJ Produkter utformar arbetsmiljöer där människor mår bra. Med fokus på innovation, egendesignade produkter och tre egna fabriker skapar vi smarta lösningar för arbetsplatsen i tiden. Och med verksamhet i 20 länder, bidrar vi årligen till att förbättra arbetsmiljön på mer än en halv miljon arbetsplatser Europa runt.

“Vi inom byggsektorn ska vara ett föredöme i arbetet med att minska miljöpåverkan. Etikhus ska i alla sammanhang betraktas som en respekterad samhällsbyggare och samhällsmedborgare.”

- 11,3%

Vi har ökat både vår omsättning och antal anställda under 2021 samtidigt har vår klimatbelastning per anställd minskat med 11,3% jämfört med 2020.

Åtgärder 2021

Förutom att optimera vår egen verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv vänder vi också blicken mot våra kunder och hur de kommer att kunna leva hållbart i sitt framtida boende.
 
Under året har vi utmanat oss själva och undersökt hur vi kan ta våra olika projekt till nästa nivå.
I Fyrstrandsbyn ställdes krav på hållbar hantering av bland annat dagvatten vilket inspirerat oss till att inkludera dagvattentankar på varje enskild fastighet. Det gör det enkelt att samla upp regnvatten. Tankarna fördröjer vattenflödet vid kraftig nederbörd och vattnet kan också användas till odlingar.
Vi har också valt sedumtak på delar av byggnaderna för just dagvattenfördröjningseffekten.
Även området Stenen i Tvååker har vuxit fram med omsorg om detaljerna. Här har vi valt att inkludera solceller på samtliga bostäder för att inspirera till ett hållbart liv även efter inflytt.
Bostadsprojektet Tärnan blir Varbergs första bostadsprojekt som uppförs med en stomme av KL-trä som dessutom levereras lokalt av Södra i Värö vilken i sin tur får sin råvara ifrån närområdet.

I LCA-analysen, som är beräknad på de bärande stomdelarna, där KL-trä ersätter normal betong visas en potentiell halvering av klimatpåverkan vilket motsvarar ungefär 1600 ton CO2-ekvivalenter.

 

Analys, uppföljning och kommentar

När vi tar nästa steg in i 2022 är det med nya ambitioner på hållbarhetssidan.
Vi kommer under våren bland annat att samarbeta med studenter från Högskolan i Borås för att undersöka hur vikan nudga oss själva för att minska och sortera vårt byggavfall på ett effektivare sätt.
Sedan 2015 har vi mätt i Scoop 1 och 2.
Målet är att ha fossilfri drift på våra egna fordon till 2025.

Vi tar det försiktigt med avfallsmängderna och Scoop 3 men har som ambition att redovisa några kategorier i detta scoop till kommande år.

ETIKHUS KLIMATBOKSLUT

bottom of page