top of page
etikhus.png

Hållbara hus där människor älskar att bo. Hus som passar in i sin omgivning, som tar vara på det ursprungliga och samtidigt tillför ett nytt historiskt lager i kulturmiljön. Det är Etikhus. Etikhus bygger arkitektritade hus, villor, parhus, flerbostadshus och utvecklar helt nya bostadsområde, allt som en trygg husbyggare ska erbjuda.

“Vi inom byggsektorn ska vara ett föredöme i arbetet med att minska miljöpåverkan.Etikhus ska i alla sammanhang betraktas som en respekterad samhällsbyggare och samhällsmedborgare.”

Etikhus bild 2019

11,3%

Vi har ökat både vår omsättning och antal anställda under 2021 samtidigt har vår klimatbelastning per anställd minskat med 11,3% jämfört med 2020.

ETIKHUS KLIMATBOKSLUT

bottom of page