top of page
ANMÄLAN KLIMATBOKSLUT 

OBS!

Priser nedan avser Klimatbokslutet 2023.

Aktuella priser för 2024 kommer att presenteras under våren 2024.

 

 

Klimatbokslut med EMC är en process som består av ett klimatberäkningsverktyg, utbildningar, nätverksträffar och en gemensam publikation.

Vi använder klimatberäkningsverktyget Our Impacts. I beräkningarna för Klimatbokslutet med EMC ingår:

 • Nyckeltal: Omsättning, antal anställda och lokalyta

 • Samtliga kategorier i scope 1: Direkta utsläpp från egen förbränning av bränslen

 • Samtliga kategorier scope 2:  Indirekta utsläpp från inköpt energi och värme

 • Följande kategorier i scope 3:

  • Transporter in och ut till verksamheten

  • Tjänsteresor

  • Pendling

  • Datorer, skärmar och telefoner

  • Inköpt papper och trycksaker

  • Avfall

Har du behov av fler beräkningar i scope 3 anmäler du detta i ditt inledande möte med U&We som tillhandahåller verktyget. Kostnaden för detta faktureras separat via U&We. 

 

OBS! Om ni har färdiga beräkningar av CO2e-utsläpp från andra system inom scope 3, kan de läggas in som färdiga värden i Our Impacts.

PAKET

Här ser du alternativen för din medverkan i Klimatbokslut 2023.

1. KLIMATBOKSLUT BAS

 

 • Digitalt klimatberäkningsverktyg (Our Impacts) för beräkning av ert företags klimatpåverkan* 

 • Individuell support/rådgivning av företaget U&We som tillhandahåller verktyget 

 • Utbildning GHG-protokollet 

 • Nätverksträffar 

 • Kommunikation av ert klimatbokslut genom publicering på klimatbokslutet.com samt en egen digital publikation i pdf-format. 

 

Medlemspris: 42 000 kr ex. moms

Pris, ej medlem: 50 000 kr ex. moms

2. UTÖKAT KLIMATBOKSLUT 

 

Anpassat digitalt beräkningsverktyg om du tex har behov av:

• Utökade scope 3-beräkningar

• Rapportera på flera verksamheter

Kompetens- & kommunikationspaket:

• Utbildning GHG-protokollet

• Nätverksträffar

• Publicering på klimatbokslutet.com

Pris

 • Beräkningsverktyg: Offert från U&We

 • Kompetens- & kommunikationspaket:

Medlem: 11 500 kr
Ej medlem: 15 000 kr

3. NÄTVERKS- & KOMMUNIKATIONSPAKET

(utan digitalt beräkningsverktyg)

 

 • Utbildning GHG-protokollet 

 • Nätverksträffar 

 • Kommunikation av ert klimatbokslut genom publicering på klimatbokslutet.com samt en egen digital publikation i pdf-format. 

Medlemspris: 11 500 kr ex. moms

Pris, ej medlem: 15 000 kr ex. moms

TILLVAL: DATAÖVERFÖRING AV HISTORISK DATA

 

Historisk data från andra klimatberäkningsverktyg kan läggas in i Our impacts

Pris: 9 000 kr/år

*Villkor för medverkan i Klimatbokslut med EMC

Fakturering av Klimatbokslutet sker under oktober/november 2023. 

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Deltagande företag och organisationer ansvarar för att inlämnat material är korrekt och enligt GHG-protokollets principer och EMC:s metodbeskrivning.

Inskickad anmälan är bindande. 

ANMÄLAN TILL KLIMATBOKSLUT
(Obs! Sista datum för anmälan 25 september)
Vi är medlemmar i EMC och vill medverka i Klimatbokslut 2023 med följande paket och eventuella tillval.
Jag är inte medlem i EMC men vill medverka i Klimatbokslut 2023 med följande paket:

Tack för din anmälan!

bottom of page