top of page

ANMÄLAN KLIMATBOKSLUT 2022

Klimatbokslut med EMC är en process som består av ett klimatberäkningsverktyg, utbildningar, nätverksträffar, hållbarhetsrådgivning och en gemensam publikation.

Vi använder klimatberäkningsverktyget Our Impacts och i basupplägget för beräkning i Klimatbokslut med EMC ingår:

 • Nyckeltal: Omsättning, antal anställda och lokalyta

 • Samtliga kategorier i scope 1: Direkta utsläpp från egen förbränning av bränslen

 • Samtliga kategorier scope 2:  Indirekta utsläpp från inköpt energi och värme

 • Följande kategorier i scope 3:

  • Transporter in och ut till verksamheten

  • Tjänsteresor

  • Pendling

  • Datorer, skärmar och telefoner

  • Inköpt papper och trycksaker

  • Avfall

Har du behov av ytterligare beräkningar i scope 3 anmäler du detta i ditt inledande möte med U&We som tillhandahåller verktyget. Kostnaden för detta faktureras separat via U&We. 


OBS! Om ni har färdiga beräkningar av CO2e-utsläpp från andra system inom scope 3, kan de läggas in som färdiga värden i Our Impacts.

PAKET

Här ser du alternativen för din medverkan i Klimatbokslut 2022.

1. KLIMATBOKSLUT


Digitalt beräkningsverktyg

Utbildning GHG-protokollet

Nätverksträffar

Publicering på klimatbokslutet.com

Marknadsföring


Medlemspris: 38 000 kr ex. moms

Pris, ej medlem: 45 000 kr ex. moms

2. KLIMATBOKSLUT + UTÖKAT SCOPE 3 


Digitalt beräkningsverktyg

Utbildning GHG-protokollet

Nätverksträffar

Publicering på klimatbokslutet.com

Marknadsföring

Utökat scope 3


Medlemspris: : 38 000 kr

+ Utökat Scope 3 - individuell offert från U&We


Pris, ej medlem: 45 000 kr

+ Utökat Scope - individuell offert från U&We

3. KOMPETENS & MARKNADSFÖRINGSPAKET

(utan digitalt beräkningsverktyg)


Utbildning GHG-protokollet

Nätverksträffar

Publicering på klimatbokslutet.com

Marknadsföring


Medlemspris: 10 000 kr ex. moms

Pris, ej medlem: 13 500 kr ex. moms

TILLVAL: DATAÖVERFÖRING FRÅN CEMASYS


Resultat från tidigare klimatberäkningsverktyg med CEMAsys kan läggas in i Our impacts och en jämförelse med CEMAsys resultat genomförs. 

Under hösten 2022 görs mot en engångskostnad.

Excelmall används för datainsamling

Pris: 8 000 kr/år (vid fler än två år, ges pris på offert)

*Villkor för medverkan i Klimatbokslut med EMC

Fakturering av Klimatbokslut och eventuellt tillval för överföring av data från CEMAsys sker under oktober 2022. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.


Utökade beräkningar i Scope 3 faktureras direkt via företaget U&We enligt antagen offert.

Deltagande företag och organisationer ansvarar för att inlämnat material är korrekt och enligt GHG-protokollets principer.


Inskickad anmälan är bindande. Du kan däremot göra ändringar i dina tillval om dataöverföring från CEMAsys eller utökade beräkningar i scope 3.

ANMÄLAN TILL KLIMATBOKSLUT

Vi är medlemmar i EMC och vill medverka i Klimatbokslut 2022 med följande paket och eventuella tillval.
Jag är inte medlem i EMC men vill medverka i Klimatbokslut 2022 med följande paket:

Tack för ditt anmälan!

bottom of page