Region Hallands vision är att Halland ska vara bästa livsplatsen: att bo, leva och vara verksam i. Med över 8 300 medarbetar inom 370 olika yrken, är Region Halland en av Hallands största arbetsgivare med uppdraget är att bedriva hälso- och sjukvård samt att skapa regional utveckling och tillväxt.

 

"Sjuk- och hälsovård är en resurskrävande verksamhet, vilket innebär att den har en betydande klimat- och miljöbelastning inom många områden. Region Halland har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80% till år 2025. "

 
Region Halland Bild 1.jpg

60 TON

Flygandet minskade under 2019 med motsvarande drygt 60 ton växthusgaser, samtidigt som tågresandet ökade.

 

REGION HALLANDS KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram