Region Halland.jpg

Region Hallands vision är att Halland ska vara bästa livsplatsen: att bo, leva och vara verksam i. Med över 8 300 medarbetar inom 370 olika yrken, är Region Halland en av Hallands största arbetsgivare med uppdraget är att bedriva hälso- och sjukvård samt att skapa regional utveckling och tillväxt.

 

"Region Halland ska vara ett föredöme inom klimat- och miljöområdet och har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80% till 2025 i Regionens egna verksamheter."

 
Region Halland Bild 1.jpg

30%

Resande med egen bil har minskat med närmare 30% i antal mil räknat och flygets klimatpåverkan har minskat med 300 ton CO2e under 2020.

 

KLIMATBOKSLUT