top of page
Region Halland.jpg

Region Hallands vision är att Halland ska vara bästa livsplatsen: att bo, leva och vara verksam i. Med över 8 300 medarbetar inom 370 olika yrken, är Region Halland en av Hallands största arbetsgivare med uppdraget är att bedriva hälso- och sjukvård samt att skapa regional utveckling och tillväxt.

"Region Halland ska vara ett föredöme inom klimat- och miljöområdet och har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80% till 2025 i Regionens egna verksamheter."

Region Halland Bild 1.jpg

44%

Resorna fortsätter att minska även 2021. Mellan 2020 – 2021 har klimatpåverkan från personbil minskat med över 20% och resor med flyg 44%.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page