We Are Laja.png

We are Laja är upplevelse- och innovationsbyrån som får människor att utveckla och utvecklas - tillsammans. Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Med inspiration från Design Thinking skapar vi processer genom vetenskapligt beprövade metoder och verktyg.

 

"Medvetenhet är kärnan i allt vi gör. För oss handlar det om att vara och agera på ett sätt som gör att mänskligheten och planeten kan växa och frodas, i symbios med varandra. Det handlar om att samarbeta, att inte göra skada, om att välja glädje och om att se möjligheter i allt som sker. Det handlar om att bjuda in människor, organisationer och idéer att bli större än vad de var igår"

 
We are Laja bild 1.jpg

Vi har i arbetet med klimatbokslutet fått följa flera företag och organisationer som gjort ett enormt jobb. Insikter om klimatpåverkan och datainsamling har skett genom samtal med andra aktörer i nätverket.

 

KLIMATBOKSLUT