top of page
VIVAB.jpeg

Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB ansvarar för att de som bor och arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen. Vi ansvarar för ledningsnätet och reningsverken och tar även hand om avfallet, både hushållsavfallet och det som lämnas på bemannade återvinningscentraler.

"Vi tittar regelbundet på vår klimatpåverkan för att kunna fatta strategiska beslut om avvägningar och åtgärder som kan bidra till en mer hållbar utveckling av verksamheten. Klimatbokslutet hjälper oss i det arbetet. Vi följer de nationella målen och senast år 2045 ska vi vara klimatneutrala vad gäller nettoutsläpp av växthusgaser."

Vivab bild 2019

2021

”Vivabs styrelse och ledning har under 2021 tagit fram en strategi för hur verksamheten ska bidra till en grön  samhällsutveckling genom smart resursanvändning och positiv klimat påverkan.”

KLIMATBOKSLUT

KOMMUNKONCERN 2021

KOMMUNKONCERN 2020

KOMMUNKONCERN 2019

bottom of page