Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB ansvarar för att de som bor och arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen. Vi ansvarar för ledningsnätet och reningsverken och tar även hand om avfallet, både hushållsavfallet och det som lämnas på bemannade återvinningscentraler.

 

"VIVAB följer upp klimatpåverkan för att kunna fatta strategiska beslut kring avvägningar och åtgärder som kan bidra till en mer hållbar ut- veckling. Klimatbokslutet hjälper oss att bevaka trender inom klimatpåverkan och hur vi kan jobba vidare för att minska denna."

 
Vivab bild 2019

40%

Vi har gått över till att tanka våra fordon med Ecopar. Detta bränsle ersätter diesel och reducerar CO2-utsläppen med ca 40%.

 

VIVABS KLIMATBOKSLUT

FALKENBERG KOMMUNKONCERN 2019

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram