Via Viridi

Via Viridi är latin för ”den gröna vägen” som beskriver vår mission att skapa ett roligt och långsiktigt miljöarbete hos företag på riktigt. Huvudsyftet är att använda miljömässig hållbarhet för att skapa ekonomiskt lönsamma affärer. Det gör vi genom föreläsningar, workshops och projektledning i personliga möten och på distans. Kunskap, engagemang och samarbeten är nyckeln till ett hållbart företagande.

 

Via Viridi gick med i processen Klimatbokslut med EMC våren 2020 med syfte att inhämta inspiration och erfarenhetsutbyte.

 

KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER