top of page
Räddningstjänsten Väst.png

Räddningstjänsten Väst bedriver verksamhet på tio orter; Varberg, Falkenberg, Kungsäter, Skällinge, Väröbacka, Veddige, Tvååker, Vessigebro, Fegen och Ullared. Vi arbetar för och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla, en arbetsplats som respekterar och accepterar allas lika värde och olikheter. Vi bejakar olikheter och ser dem som en tillgång i vår verksamhet. Hos oss råder nolltolerans mot kränkningar och trakasserier.

"Räddningstjänsten Väst gör klimatbokslut för att få en nulägesbild, kunna följa trender och genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan. Klimatbokslutsarbetet ger oss den kunskap och förståelse som krävs för ett aktivt och strategiskt klimatarbete"

Räddningstjänsten Väst Bild 2.jpg

2022

"Vi fortsätter minska vårt utsläpp 2022 Vi har minskat våra utsläpp rejält inom transporter. Minskningen beror till viss del av att fossildrivna fordon har bytts ut mot eldrivna fordon. Då bytet skedde under spridda delar av året förväntar vi oss se en fortsatt minskning av dessa utsläpp under 2022"

KLIMATBOKSLUT

bottom of page