Räddningstjänsten Väst.png

Räddningstjänsten Väst bedriver verksamhet på tio orter; Varberg, Falkenberg, Kungsäter, Skällinge, Väröbacka, Veddige, Tvååker, Vessigebro, Fegen och Ullared. Vi arbetar för och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla, en arbetsplats som respekterar och accepterar allas lika värde och olikheter. Vi bejakar olikheter och ser dem som en tillgång i vår verksamhet. Hos oss råder nolltolerans mot kränkningar och trakasserier.

 

"Räddningstjänsten Väst gör klimatbokslut för att få en nulägesbild, kunna följa trender och genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan. Klimatbokslutsarbetet ger oss den kunskap och förståelse som krävs för ett aktivt och strategiskt klimatarbete"

 
Räddningstjänsten Väst Bild 2.jpg

2021

Vi kommer också arbeta för att öka kvaliteten på vår utsläppsdata samt se över möjligheter att släppa på fler utsläppsområden i relation till en väsentlighetsanalys utifrån GHG-protokollets principer.

 

KLIMATBOKSLUT