MTA.png

Vi är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag i Halmstad, Varberg och Helsingborg med verksamhet i hela Halland och Skåne. MTA:s samtliga projekt skall ha en god arbetsmiljö med en säker och resurseffektiv produktion som innebär rätt kvalitet överlämnad i rätt tid och under minsta möjliga miljöpåverkan.

 

MTA Bygg & Anläggning gick med i processen Klimatbokslut med EMC 2019. Bolaget arbetar idag främst internt med verktyget och fokuserar på att inhämta erfarenhet och kunskap från nätverket.

 

KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER