Mark Kraftvärme AB bildades 1996 och ägs av Marks kommun. Företaget har 21 anställda och omsätter årligen cirka 100 miljoner kronor. Företaget tillhandahåller fjärrvärme, ånga, el och bredband. Dessutom säljer Mark Kraftvärme AB (sedan 2010) all produktion av värme, ånga och el som Bra Miljöval, vilket bolaget är nästan ensamma om i hela Sverige.

 

"Syftet med klimatbokslutet är dels att kartlägga vilken klimatpåverkan bolagets verksamhet ger upphov till och dels för att informera externa aktörer, såsom kunder och allmänhet, om vad Mark Kraftvärme AB gör för att minska klimatpåverkan."

 
Mark Kraftvärme

5 GRAM

Mark Kraftvärme har som mål på kort sikt att använda så lite fossila bränslen som möjligt i sina verksamhetsprocesser och transporter. Konkret innebär detta att ligga under 5 g CO2 per försåld kWh fjärrvärme.

 

MARK KRAFTVÄRMES KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram