Mark_Kraftvärme.png

Mark Kraftvärme AB bildades 1996 och ägs av Marks kommun. Företaget har 21 anställda och omsätter årligen cirka 100 miljoner kronor. Företaget tillhandahåller fjärrvärme, ånga, el och bredband. Dessutom säljer Mark Kraftvärme AB (sedan 2010) all produktion av värme, ånga och el som Bra Miljöval, vilket bolaget är nästan ensamma om i hela Sverige.

 

"Vi genomför ett klimatbokslut för att på ett systematiskt och transparent sätt kunna mäta, följa upp och kommunicera vilken klimatpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Att ge kunder och övriga intressenter kunskap om företagets övergripande klimatpåverkan är betydelsefullt, speciellt när Mark Kraftvärmes produkter och tjänster jämförs mot andra möjliga alternativ."

 
Mark Kraftvärme

1756 TON

1756 ton CO2 e släppte Mark Kraftvärme ut under 2020. Om Mark Kraftvärmes kunder hade värmt sina fastigheter med eldrivna värmepumpar så hade klimatpåverkan motsvarat ca 12 000 ton CO2 e. En jämförelse är att kommuninvånarnas bilkörning i Marks kommun orsakar ca 28 000 ton CO2 e per år.

 

KLIMATBOKSLUT