Marenor.png

Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden. Vi är modiga, nära och engagerade i allt vi gör. Det genomsyrar allt från det miljövänliga fisket, de smakrika produkterna, vårt samhällsansvar och vår relation med dig som kund. Marenor affärsidé bygger på att utveckla, producera och sälja förstklassiga livsmedel, baserade på i första hand marina råvaror, till kvalitets- och miljömedvetna kunder och förbrukare.

 

Marenor gick med i processen Klimatbokslut med EMC våren 2020 för att inhämta kunskap och processtöd. Arbetet med den första egna publikationen pågår.

 

KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER