Krook & Tjäder.png

På Krook & Tjäder vill vi bidra med vår kunskap till vackra, flexibla, inkluderande och robusta samhällen, med god arkitektur i fokus. Vår drivkraft är att arbeta med alla aspekter av hållbarhet, och vi har valt att göra det systematiskt i enlighet med de globala målen i Agenda 2030. Vi identifierar var vi kan göra mest skillnad och inkluderar möjligheterna i vårt strategiska arbete.

 

"Vi gör ett klimatbokslut för att identifiera och synliggöra våra egna utsläpp i form av koldioxidekvivalenter. På så vis vill vi öka vår medvetenhet om vilka åtgärder vi ska fokusera på för att minska vår klimatpåverkan. Med det som utgångspunkt kan vi sätta tydliga mål för verksamheten."

 
Krook & Tjäder

2020

Vi har nu gjort vårt första klimatbokslut och tagit ett steg mot att få bättre koll på hur vår klimatpåverkan ser ut. Eftersom en stor del av denna påverkan är kopplad till de projekt som vi medverkar i, och avgörs av vilka vägval vi gör för ett hållbart samhällsbyggande, fortsätter vi att satsa på utbildning.

 

KLIMATBOKSLUT