top of page
Krook & Tjäder.png

På Krook & Tjäder vill vi bidra med vår kunskap till vackra, flexibla, inkluderande och robusta samhällen, med god arkitektur i fokus. Vår drivkraft är att arbeta med alla aspekter av hållbarhet, och vi har valt att göra det systematiskt i enlighet med de globala målen i Agenda 2030. Vi identifierar var vi kan göra mest skillnad och inkluderar möjligheterna i vårt strategiska arbete.

"Vi gör ett klimatbokslut för att identifiera och synliggöra våra egna utsläpp i form av koldioxidekvivalenter. På så vis vill vi öka vår medvetenhet om vilka åtgärder vi ska fokusera på för att minska vår klimatpåverkan. Med det som utgångspunkt kan vi sätta tydliga mål för verksamheten."

Krook & Tjäder

13 TCO2E!

Genom att ha fokus där vi påverkar som mest, det vill säga i våra projekt, har vi kommit långt. Tack vare endast ett projekt – tillbyggnaden på Västra Kyrkogården – kan vi visa hur vi genom att rita tillbyggnaden med trästomme i stället för betong höll nere koldioxidutsläppen med 13 tCO2e! Så här vill vi fortsätta – inspirera, lära ut och utvecklas tillsammans med kund och projektutvecklare.

KLIMATBOKSLUT

bottom of page