På Krook & Tjäder vill vi bidra med vår kunskap till vackra, flexibla, inkluderande och robusta samhällen, med god arkitektur i fokus. Vår drivkraft är att arbeta med alla aspekter av hållbarhet, och vi har valt att göra det systematiskt i enlighet med de globala målen i Agenda 2030. Vi identifierar var vi kan göra mest skillnad och inkluderar möjligheterna i vårt strategiska arbete.

 

"Eftersom vår största klimatpåverkan ligger i de projekt vi medverkar i och avgörs av vilka vägval vi gör för ett hållbart samhällsbyggande, har vi inledningsvis framförallt satsat på utbildning."

 
Krook & Tjäder

2019

2019 var det år då klimatarbetet på Krook & Tjäder tog ett rejält kliv framåt. Vi skrev på för ett Fossilfritt Sverige, vilket kompletterar vårt dagliga hållbarhetsarbete och ger oss ett ännu större fokus på hållbart samhällsbyggande.

 

KROOK & TJÄDER KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram