top of page
KOSTNAD

Som företag kan man välja att delta i Klimatbokslut med EMC på olika sätt.

Har ni till exempel tillgång till eget beräkningssystem kan ni välja att medverka endast i vårt Nätverks & Kommunikationspaket.

 

Som medlem i EMC har du ett rabatterat pris på Klimatbokslut. Önskar du gå med som medlem i samband med att du gör ditt Klimatbokslut kan du läsa mer om vad medlemskap i EMC innebär HÄR

 

BASUPPLÄGG - KLIMATBOKSLUT MED EMC:

 • Digitalt klimatberäkningsverktyg (Our Impacts) för beräkning av ert företags klimatpåverkan*.

(Första året ingår inmatning av data i beräkningsssystemet)

 • Individuell support/rådgivning av hållbarhetskonsultbyrån U&We.

 • Utbildning GHG-protokollet

 • Nätverksträffar

 • Kommunikation av ert klimatbokslut genom publicering på klimatbokslutet.com samt en egen digital publikation i pdf-format.

 

Medlemspris: 38 000 kr ex. moms

Pris, ej medlem: 45 000 kr ex. moms

*Den data som beräknas i basupplägget är:

 • Nyckeltal: Omsättning, antal anställda och lokalyta

 • Samtliga kategorier i scope 1: Direkta utsläpp från egen förbränning av bränslen

 • Samtliga kategorier scope 2:  Indirekta utsläpp från inköpt energi och värme

 • Följande kategorier i scope 3:

  • Transporter in och ut till verksamheten

  • Tjänsteresor

  • Pendling

  • Datorer, skärmar och telefoner

  • Inköpt papper och trycksaker

  • Avfall

NÄTVERKS & KOMMUNIKATIONSPAKET-  KLIMATBOKSLUT MED EMC

(För företag med eget beräkningssystem)

 • Utbildning GHG-protokollet

 • Nätverksträffar

 • Kommunikation av ert klimatbokslut genom publicering på klimatbokslutet.com samt en egen digital publikation i pdf-format.

Medlemspris: 10 000 kr ex. moms

Pris, ej medlem: 13 500 kr ex. moms

 

TILLVAL: UTÖKAT SCOPE 3 

Önskar ert företag utökade beräkningar inom scope 3, utöver de som ingår i basupplägget, lämnas separat offert från U&We.

 

TILLVAL: DATAÖVERFÖRING FRÅN ANDRA KLIMATBERÄKNINGSVERKTYG TILL OUR IMPACTS

Resultat från andra klimatberäkningsverktyg kan läggas in i Our impacts. Vid överföring av historiska data görs alltid en jämförelse med tidigare resultat.

 

​Pris: 8 000 kr/år (vid fler än två år, ges pris på offert via U&We)

 

 

Deltagande företag och organisationer ansvarar för att inlämnat material är korrekt och enligt GHG-protokollets principer.

bottom of page