KONCEPTET

Klimatbokslut med EMC ger företag metodstöd och kompetensutveckling/nätverk, ett digitalt klimatberäkningsverktyg samt en kommunikationsplattform för klimatarbetet.
Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och tillämpa ett effektivt klimatarbete.

 
 

ETT AKTIVT KLIMATANSVAR

Klimatbokslutet visar hur företagen tar ett aktivt klimatansvar genom kunskapsutveckling, mätning, redovisning och uppföljning av verksamhetens utsläpp.


Företagen vittnar dessutom om stärkta affärer och konkurresnördelar i samband med ett strategiskt och operativt klimatarbete.


Genom att delta i Klimatbokslut med EMC åtar sig företagen att:

• Formulera syftet och sätta mål för klimatarbetet

• Beräkna och redovisa klimatpåverkan årligen

• Verka aktivt för en minskande utsläppstrend

 

PROCESSEN

Processen för innevarande års klimatbokslutsarbete inleds med en uppstartsträff i september. Resultatet presenteras i form av en gemensam publikation i april.

Process diagram - Klimatbokslut med EMC (4).png