KONCEPTET

Klimatbokslut med EMC ger företag metodstöd och kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäkningsverktyg samt en kommunikationsplattform för klimatarbetet. Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och tillämpa ett effektivt klimatarbete. Klimatbokslut med EMC består av tre delar: kartläggning, kompetensutveckling och kommunikation.

 
 

ÅTAGANDE

​Genom att delta i Klimatbokslut med EMC åtar sig verksamheten att:

  • Formulera syftet och sätta mål för klimatarbetet

  • Beräkna och redovisa klimatpåverkan årligen

  • Verka aktivt för en minskande utsläppstrend

 

PROCESSEN

Processen för innevarande års klimatbokslutsarbete inleds med en uppstartsträff i september. Resultatet presenteras i form av en gemensam publikation i april.

Process.png