KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är centrala komponenter i tillämpningen av ett effektivt och verkningsfullt klimatarbete. Vi ger er förutsättningarna att lyckas i klimatarbetet genom att erbjuda löpande rådgivning, processtöd och nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

 

NÄTVERKSTRÄFFAR

Varje år hålls minst fyra nätverksträffar med teman som deltagarna själva är med och beslutar kring. Återkommande teman är exempelvis strategi, datainsamling, målsättning och kommunikation. Kommande träffar återfinns nedan.

 

KOMMANDE TRÄFFAR

 • Apr 15, 8:15 AM – 9:00 AM
  Zoom
  Det gemensamma klimatbokslutet för 2020 lanseras! Intressenter av olika slag bjuds in för att ta del av deltagande organisationers resultat, erfarenheter och insikter.
  Dela
 • Wed, May 05
  Plats ej fastställd
  May 05, 8:15 AM – 10:00 AM
  Plats ej fastställd
  Vi analyserar resultatet och diskuterar relevanta mål och strategier med utgångspunkt i bland annat Science Based Targets och 1,5° Business Playbook.
  Dela
 • Fri, Sep 17
  Plats ej fastställd
  Sep 17, 12:00 AM
  Plats ej fastställd
  Kick-off för 2021 års klimatbokslutsprocess. Vi går igenom metod och verktyg, välkomnar nya deltagare och tittar närmare på årets process.
  Dela
 • Feb 18, 8:15 AM – 10:00 AM
  Zoom
  Information inför publicering och diskussion kring hur resultatet ska användas. Goda exempel på klimatkommunikation.
  Dela
 • Jan 13, 8:15 AM – 10:00 AM
  Zoom
  Deltagare delar med sig av sina egna misstag så att du slipper göra dem. Dessutom delar vi in oss i mindre dialogforum utifrån bransch, tema och organisationstyp för ett närmare erfarenhetsutbyte.
  Dela
 • Dec 14, 2020, 8:15 AM – 10:00 AM
  Zoom
  Vilka utsläpp ska vi ta med i våra beräkningar? Hur påverkar vi uppströms och nedströms? Erfarenhetsutbyte, metodtips och goda exempel.
  Dela
 • Nov 04, 2020, 8:15 AM – 10:00 AM
  Zoom
  Vi tittar på metoder och tips för datainsamling samt drar lärdom av hur andra har gjort. Vi går även igenom klimatberäkningsverktyget CEMAsys.
  Dela
 
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram