KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är centrala komponenter i tillämpningen av ett effektivt och verkningsfullt klimatarbete. Vi ger er förutsättningarna att lyckas i klimatarbetet genom att erbjuda löpande rådgivning, processtöd och nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

 
Bild 2.png

NÄTVERKSTRÄFFAR

Varje år hålls minst fyra nätverksträffar med teman som deltagarna själva är med och beslutar kring. Återkommande teman är exempelvis strategi, datainsamling, målsättning och kommunikation. Kommande träffar återfinns nedan.

 

Kommande aktiviteter

  • Kommunicera klimatarbetet
    10 feb. 09:30 – 11:30
    Zoom
    Nätverksträff 4 för deltagare i Klimatbokslutet 2021 då vi diskuterar hur vi skapar och kommunicerar en lyckad klimatrapport.
    Dela