KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är centrala komponenter i tillämpningen av ett effektivt och verkningsfullt klimatarbete. Vi ger er förutsättningarna att lyckas i klimatarbetet genom att erbjuda löpande rådgivning, processtöd och nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

 

NÄTVERKSTRÄFFAR

Varje år hålls minst fyra nätverksträffar med teman som deltagarna själva är med och beslutar kring. Återkommande teman är exempelvis strategi, datainsamling, målsättning och kommunikation. Kommande träffar återfinns nedan.

 

KOMMANDE TRÄFFAR

Datainsamling och CEMAsys
Wed, Nov 04
Zoom
Nov 04, 8:15 AM – 10:00 AM
Zoom
Vi tittar på metoder och tips för datainsamling samt drar lärdom av hur andra har gjort. Vi går även igenom klimatberäkningsverktyget CEMAsys.
Dela
Scope 3 - Beräkna och påverka utsläpp i värdekedjan
Mon, Dec 14
Zoom
Dec 14, 8:15 AM – 10:00 AM
Zoom
Vilka utsläpp ska vi ta med i våra beräkningar? Hur påverkar vi uppströms och nedströms? Erfarenhetsutbyte, metodtips och goda exempel!
Dela
What not to do och nätverk i nätverket
Wed, Jan 13
Zoom
Jan 13, 2021, 8:15 AM – 10:00 AM
Zoom
Deltagare delar med sig av sina egna misstag så att du slipper göra dem. Dessutom delar vi in oss i mindre dialogforum utifrån bransch, tema och organisationstyp för ett närmare erfarenhetsutbyte.
Dela
Kommunicera klimatarbetet
Thu, Feb 18
Zoom
Feb 18, 2021, 8:15 AM – 10:00 AM
Zoom
Information inför publicering och diskussion kring hur resultatet ska användas. Goda exempel på klimatkommunikation.
Dela
Release: Klimatbokslut 2020
Thu, Apr 15
Plats ej fastställd
Apr 15, 2021, 12:00 AM
Plats ej fastställd
Det gemensamma klimatbokslutet för 2020 lanseras! Intressenter av olika slag bjuds in för att ta del av deltagande organisationers resultat, erfarenheter och insikter.
Dela
Vad gör vi nu då?
Wed, May 05
Plats ej fastställd
May 05, 2021, 8:15 AM – 10:00 AM
Plats ej fastställd
Vi analyserar resultatet och diskuterar relevanta mål och strategier med utgångspunkt i bland annat Science Based Targets och 1,5° Business Playbook.
Dela
Uppstart: Klimatbokslut 2021
Fri, Sep 17
Plats ej fastställd
Sep 17, 2021, 12:00 AM
Plats ej fastställd
Kick-off för 2021 års klimatbokslutsprocess. Vi går igenom metod och verktyg, välkomnar nya deltagare och tittar närmare på årets process.
Dela
 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram