Hallands Matgille.jpeg

Hallands Matgille ska stärka de befintliga livsmedelsförädlande företagen i Halland. Målet är att företagen ska bli mer konkurrenskraftiga och hållbara med hjälp av ett starkt näringslivsdrivet kluster. Inom klustret kommer samarbete främjas, utveckling stå i fokus, nya innovationer skapas och kunskap av den halländska maten spridas. Inspiration, hållbarhet, utveckling och innovation är ledorden för Hallands Matgille.

 

Hallands Matgille erbjuder Klimatbokslutet med EMC för kompetensutveckling och som verktyg till de livsmedelsföretag som initiativet samarbetar med.

 

KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER