GAK.png

Avfallsmäklare som tar hand om byggavfall både på byggarbetsplatser samt hos privatpersoner och för vidare till olika sorteringsanläggningar. Tillhandahåller container och big bag.

 

GAK Miljö har deltagit i processen Klimatbokslut med EMC sedan 2019. Initialt ligger fokus på att införskaffa ny kunskap och etablera kontakter för att sedan gå vidare med arbetet att genomföra klimatberäkningar och -åtgärder.

 

KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER