FE_STA݊ENDE_STOR_JPG.jpg

Vi levererar el, värme och bredband till våra kunder på Falbygden, har 50 medarbetare och omsätter ca 220 miljoner kronor årligen. Vi använder och utvecklar ny teknik för att bidra till det hållbara samhället på Falbygden. Vi ger våra kunder en enkel vardag, en ljus framtid och verkar för att vara ett föredöme inom miljö, hälsa och säkerhet.

 

"Att mäta är första steget! Vi beräknar våra ut ­ släpp för att kunna konstatera nuläget, identifiera gap och öka förståelsen för verksamhetens klimatpåverkan. Det är dessutom en förutsätt ­ ning för att kunna sätta relevanta mål samt agera och prioritera rätt."

 
Bild 2 FEAB_SHOOT-96.jpg

FOSSILFRITT

Hela vårt fjärrvärmesystem är sedan 2013 100% fossilfritt och bygger helt på förnyelsebart bränsle. Även driftstarten är fossilfri.

 

KLIMATBOKSLUT