KOMMUNIKATION

Klimatbokslutet är ett forum för att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort. Det är även en plattform för att, gemensamt och individuellt, kommunicera sitt klimatarbete. Resultatet presenteras varje år i en gemensam publikation. I publikationen, som lanseras varje vår, redovisas företagens klimatpåverkan, mål och utveckling. Dessutom får samtliga bolag en egen plattform på webben.