top of page
Bildepån.png

Bildepån är ett familjeägt företag med bas i Varberg som vill göra skillnad och inspirera genom värdeskapande möten mellan människor, kunder, medarbetarer och samarbetspartners. Vår ambition är att alla som funderar på sitt billiv ska ha Bildepån i tankarna och se oss som en självklar partner. Vi vill erbjuda rätt lösning vid rätt tillfälle på ett innovativt, inspirerande och hållbart sätt. Som stöd i vår vardag har vi våra värdeord; Tillgänglig, Affärsmässig och Nytänkande. Bildepån har en flermärkesstrategi och har ett komplett utbud av produkter och tjänster för hela bilnyttjandet. Förutom kärnverksamheten äger och förvaltar bolaget ett antal fastigheter

"I våra värderingar framgår tydligt att vi är rädda om våra och våra kunders resurser. Vi väljer leverantörer och partners med omsorg och är noga med att de lever upp till våra krav på affärsetik, arbetsförhållanden och också har ett fungerande miljö- och kvalitetsarbete."

Bildepån

"Bildepån vill vara ett företag i framkant där vårt hållbarhetsarbete är en viktig del. Vi vill vara en positiv kraft i vårt samhälle för människor och miljö. Vi tar ett stort ansvar för vår verksamhet, våra kunder och kommande generationers möjlighet att driva Bildepån vidare."

BILDEPÅNS KLIMATBOKSLUT

SAMTLIGA PUBLIKATIONER

bottom of page