top of page
ANMÄLAN KLIMATBOKSLUT 2024

Klimatbokslut med EMC är en process som består av ett klimatberäkningsverktyg, utbildningar, nätverksträffar och en gemensam publikation.

Vi använder klimatberäkningsverktyget Our Impacts (OI). I beräkningarna för Klimatbokslut med EMC ingår:

 • Nyckeltal: Omsättning, antal anställda och lokalyta

 • Samtliga kategorier i scope 1: Direkta utsläpp från egen förbränning av bränslen

 • Samtliga kategorier scope 2:  Indirekta utsläpp från inköpt energi och värme

 • Följande kategorier i scope 3:

  • Transporter in och ut till verksamheten

  • Tjänsteresor

  • Pendling

  • Datorer, skärmar och telefoner

  • Inköpt papper och trycksaker

  • Avfall

Har du behov av fler beräkningar i scope 3 anmäler du detta i ditt inledande möte med U&We som tillhandahåller verktyget. Kostnaden för detta faktureras separat via U&We. 

 

OBS! Om ni har färdiga beräkningar av CO2e-utsläpp från andra system inom scope 3, kan de läggas in som färdiga värden i Our Impacts.

PAKET

Här ser du alternativen för din medverkan i Klimatbokslut 2024.

1. KLIMATBOKSLUT BAS

 

 • Digitalt klimatberäkningsverktyg (Our Impacts) för beräkning av ert företags klimatpåverkan 

 • Individuell support/rådgivning av företaget U&We som tillhandahåller verktyget 

 • Utbildning GHG-protokollet 

 • Nätverksträffar 

 • Kommunikation av ert klimatbokslut genom publicering på klimatbokslutet.com samt en egen digital publikation i pdf-format. 

 

Medlemspris: 42 000 kr ex. moms

Pris, ej medlem: 50 000 kr ex. moms

2. NÄTVERKS-& KOMMUNIKATIONSPAKET 

(utan digitalt beräkningsverktyg)

 • Utbildning GHG-protokollet 

 • Nätverksträffar 

 • Kommunikation av ert klimatbokslut genom publicering på klimatbokslutet.com samt en egen digital publikation i pdf-format. 

Medlemspris: 11 500 kr ex. moms

Pris, ej medlem: 15 000 kr ex. moms

3. UTÖKAT KLIMATBOKSLUT

Anpassat digitalt beräkningsverktyg om du tex har behov av:

• Utökade scope 3-beräkningar

• Rapportera på flera verksamheter

Kompetens- & kommunikationspaket:

• Utbildning GHG-protokollet

• Nätverksträffar

• Publicering på klimatbokslutet.com

Pris

 • Beräkningsverktyg: Offert från U&We

 • Kompetens- & kommunikationspaket:

Medlem: 11 500 kr
Ej medlem: 15 000 kr

TILLVAL: DATAÖVERFÖRING AV HISTORISK DATA

 

Historisk data från andra klimatberäkningsverktyg kan läggas in i Our impacts

Pris: 9 000 kr/år

Villkor för medverkan i Klimatbokslut med EMC

Fakturering av Klimatbokslutet sker under oktober/november 2024. 

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Deltagande företag och organisationer ansvarar för att inlämnat material är korrekt och enligt GHG-protokollets principer och EMC:s metodbeskrivning.

Inskickad anmälan är bindande. 

ANMÄLAN TILL KLIMATBOKSLUT
(Obs! Sista datum för anmälan 27 september)
Vi är medlemmar i EMC och vill medverka i Klimatbokslut 2024 med följande paket och eventuella tillval.
Jag är inte medlem i EMC men vill medverka i Klimatbokslut 2024 med följande paket:

Tack för din anmälan!

bottom of page