KLIMATBOKSLUT MED EMC

I klimatbokslutet kartlägger och beräknar företag sina klimatutsläpp och identifierar på så vis var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell.

Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställning på leverantörer.

Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker dessutom sitt varumärke, inspirerar andra och driver klimatarbetet framåt.


EMC:s koncept ger företag metodstöd och kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäkningsverktyg samt en kommunikationsplattform. Processen gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och hitta nya vägar framåt för ett effektivt och lönsamt klimatarbete

 
Ingår i - Klimatbokslut.png

I GRUNDERBJUDANDET INGÅR:

  • Tillgång till det digitala klimatberäkningsverktyget Our Impacts

  • Kompetensutveckling, processtöd och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag

  • Synlighet på klimatbokslutet.com samt ett uppslag i den gemensamma publikationen

 

KOSTNAD

Som medlem i EMC erhåller du ett rabatterat pris på Klimatbokslut med EMC.

Inte medlem? Inga problem, du kan göra Klimatbokslut ändå, men är hjärtligt välkommen att gå med i medlemsnätverket i samband med din anmälan till Klimatbokslut med EMC 2022.