Klimatbokslut 1.png

KLIMATBOKSLUT MED EMC

Ett klimatbokslut identifierar var i verksamheten den stora klimatpåverkan finns. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer.


Klimatbokslut med EMC ger dig metodstöd, kompetensutveckling, ett digitalt beräkningsverktyg och en kommunikationsplattform för klimatarbete. Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och tillämpa ett effektivt klimatarbete. 

 

BOLAGENS EGNA KOMMENTARER

Image by pine  watt

”Ger en kompletterande bild för ett mer aktivt och strategiskt miljöarbete”

 

I GRUNDERBJUDANDET INGÅR:

  • Tillgång till det digitala klimatberäkningsverktyget CEMAsys

  • Kompetensutveckling, processtöd och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag

  • Synlighet på webb samt ett uppslag i den gemensamma publikationen

 

KOSTNAD

11 000 kr per företag och år exkl. moms. Medlemmar i EMC erhåller 25 % rabatt.

 

KONTAKT

Vill du veta mer om Klimatbokslut med EMC? Kontakta petra.lofas@emcsverige.se eller ställ din fråga via formuläret.

Tack för ditt meddelande!