KLIMATBOKSLUT MED EMC

I klimatbokslutet kartlägger och beräknar företag sina klimatutsläpp och identifierar på så vis var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell.

Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställning på leverantörer.

Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker dessutom sitt varumärke, inspirerar andra och driver klimatarbetet framåt.


EMC:s koncept ger företag metodstöd och kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäkningsverktyg samt en kommunikationsplattform. Processen gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och hitta nya vägar framåt för ett effektivt och lönsamt klimatarbete

 

I GRUNDERBJUDANDET INGÅR:

 • Tillgång till det digitala klimatberäkningsverktyget Our Impacts

 • Kompetensutveckling, processtöd och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag

 • Synlighet på klimatbokslutet.com samt ett uppslag i den gemensamma publikationen

Ingår i - Klimatbokslut.png
 

KOMMANDE EVENT

 • UTBILDNING: Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet
  29 sep. 08:30 – 11:30
  ONLINE
  Grundutbildning som ökar din förståelse och förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet.
  Dela
 • KICKOFF: Klimatbokslut 2022
  06 okt. 14:00 – 15:30
  Zoom
  Kick-off för 2022 års klimatbokslutsprocess. Vi går igenom metod och verktyg, välkomnar nya deltagare och tittar närmare på årets process.
  Dela
 

KOSTNAD

Som medlem i EMC erhåller du ett rabatterat pris på Klimatbokslut med EMC.

Inte medlem? Inga problem, du kan göra Klimatbokslut ändå, men är hjärtligt välkommen att gå med i medlemsnätverket i samband med din anmälan till Klimatbokslut med EMC 2022. 

 

DELTAGARNAS EGNA KOMMENTARER

 
Image by pine watt

”Ger en kompletterande bild för ett mer aktivt och strategiskt miljöarbete”

KONTAKT

Vill du veta mer eller har frågor om Klimatbokslutet?

Kontakta Petra Löfås, Hållbarhetsrådgivare EMC.

Tfn: 0708 80 80 38