KLIMATBOKSLUT MED EMC

I klimatbokslutet kartlägger och beräknar företag sina klimatutsläpp och identifierar på så vis var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell.

Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställning på leverantörer.

Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker dessutom sitt varumärke, inspirerar andra och driver klimatarbetet framåt.


EMC:s koncept ger företag metodstöd och kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäkningsverktyg samt en kommunikationsplattform. Processen gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och hitta nya vägar framåt för ett effektivt och lönsamt klimatarbete

 

I GRUNDERBJUDANDET INGÅR:

 • Tillgång till det digitala klimatberäkningsverktyget Our Impacts

 • Kompetensutveckling, processtöd och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag

 • Synlighet på klimatbokslutet.com samt ett uppslag i den gemensamma publikationen

Ingår i - Klimatbokslut.png
 

KOMMANDE EVENT

 • KICKOFF: Klimatbokslut 2022
  06 okt. 14:00 – 15:30
  Zoom
  Kick-off för 2022 års klimatbokslutsprocess. Vi går igenom metod och verktyg, välkomnar nya deltagare och tittar närmare på årets process.
  Dela
 • Nätverksträff 1 - GHG-protokollet, scope 1, 2 och 3 och insamling av data
  20 okt. 09:30 – 11:30
  ONLINE
  Välkommen till Klimatbokslutets första nätverksträff där vi lyfter GHG-protokollet som ligger till grund för den klimatrapportering vi gör i Klimatbokslutet.
  Dela
 • Nätverksträff 2 - Transparens och korrekt rapportering
  10 nov. 09:30 – 11:30
  ONLINE
  Välkommen till Klimatbokslutets nätverksträff 2 där vi kommer prata mer om transparens och korrekt rapportering.
  Dela
 

KOSTNAD

Som medlem i EMC erhåller du ett rabatterat pris på Klimatbokslut med EMC.

Inte medlem? Inga problem, du kan göra Klimatbokslut ändå, men är hjärtligt välkommen att gå med i medlemsnätverket i samband med din anmälan till Klimatbokslut med EMC 2022. 

 

DELTAGARNAS EGNA KOMMENTARER

 
Image by pine watt

”Ger en kompletterande bild för ett mer aktivt och strategiskt miljöarbete”

KONTAKT

Vill du veta mer eller har frågor om Klimatbokslutet?

Kontakta Petra Löfås, Hållbarhetsrådgivare EMC.

Tfn: 0708 80 80 38