Klimatbokslut 1.png

KLIMATBOKSLUT MED EMC

Ett klimatbokslut identifierar var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer.


EMCs koncept innehåller metodstöd, kompetensutveckling, ett digitalt beräkningsverktyg och en kommunikationsplattform. Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslut och tillämpa ett effektivt klimatarbete. 

 

BOLAGENS EGNA KOMMENTARER

 

”Ger en kompletterande bild för ett mer aktivt och strategiskt miljöarbete”

I GRUNDERBJUDANDET INGÅR:

  • Tillgång till det digitala klimatberäkningsverktyget CEMAsys

  • Kompetensutveckling, processtöd och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag

  • Synlighet på webb samt ett uppslag i den gemensamma publikationen

 

KOSTNAD

9000 kr per företag och år exkl. moms. Medlemmar i EMC erhåller 25 % rabatt.

 
Image by JOHN TOWNER

KONTAKT

Vill du veta mer om Klimatbokslut med EMC? Kontakta helena.bjorkman@emcsverige.se eller ställ din fråga via formuläret.